Nieuwbouw brede school met MFA in de wijk Krakeel in Hoogeveen


Referentie:
Nieuwbouw brede school met MFA in de wijk Krakeel in Hoogeveen.

Opdrachtgever: Woonconcept Vastgoed b.v. te Meppel.

Algemeen: Het gebouw heeft diverse gebruikers zoals Stichting Kinderopvang Hoogeveen, Openbare Bibliotheek Hoogeveen, Openbare basisschool Apollo, Protestants-christelijke basisschool Morgenster, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen etc. Het project bestond uit een 23-klassige Brede School met 12 huurappartementen en een multifunctionele accommodatie met 16 zorgappartementen.

De verwarming en koeling van het gehele gebouw is voorzien door een warmtepomp met bodemopslag. Ten behoeve van voldoende laden van de bron is gebruikgemaakt van een energiedak. De ventilatie in het gehele gebouw is voorzien van luchtbehandelingsunits met WTW. In de groepsruimte is een CO2 regeling opgenomen. De installatie is 4-pijps uitgevoerd zodat per ruimte, via de inblaaslucht, naverwarmd of gekoeld kan worden.

Basis in het gehele gebouw is vloerverwarming/-koeling. Op verlichtingsgebied is veelvuldig gebruikt gemaakt van veegschakelingen, dimregelingen, aanwezigheidsdetectie en hoogfrequente verlichtingsarmaturen. Ook de gehele tapwaterinstallatie is volgens de laatste ISSO-publicaties aangelegd.

In dit traject voldeden wij al aan nog uit geven publicaties door middel van rechtstreekse benadering van de commissie leden die deze publicaties uitgeven. Er is door de opdrachtgever een richtlijnen bestek afgegeven, hiervan is een ontwerp gemaakt. Gezamenlijk met de opdrachtgever en aan de hand van het PVE is er een DO gemaakt. Dit is uiteindelijk gerealiseerd.

Werkzaamheden: De totale elektrotechnisch, sanitaire en werktuigbouwkundige installaties.