Certificeringen en Brancheorganisaties

Ten Kate Installatietechniek hecht veel waarde aan betrouwbaarheid en goede service. Wij beschikken over een aantal certificeringen en lidmaatschappen die onze kwaliteiten waarborgen.

Uneto Vni

Ten Kate Installatietechniek is lid van Uneto-Vni. Dat betekent dat we op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. We weten welke nieuwe producten er op de markt zijn en wat er technisch allemaal mogelijk is. Ook werken leden van Uneto-Vni altijd volgens de meest recente technische eisen en wettelijke richtlijnen. Zaken doen met een bedrijf dat lid is van Uneto-Vni betekent kiezen voor kwaliteit, betrouwbaarheid, service en vakmanschap.

Lid van Uneto Vni

KvINL

KvINL is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) en opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector. Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen KvINL samen aan een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector. In het erkenningen register van de KVINL zijn installatiebedrijven opgenomen die aangetoond hebben dat ze beschikken over voldoende vakbekwaamheid. Naast de vakbekwaamheid dient het installatiebedrijf te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren.

KvINL gecertificeerd installateur

Juiste meetinstrumenten

Hierbij moet u denken aan meetinstrumenten om installaties op lekdichtheid of uw veiligheid te testen, de aanwezigheid van de vereiste normen en publicaties om uw installaties zo te ontwerpen dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid.

Vijftal vakgebieden of vakdisciplines

In het erkenningen register is een installatiebedrijf te selecteren op een vijftal vakgebieden of vakdisciplines. De vakgebieden zijn zo gekozen dat nagenoeg het gehele vakgebied wordt afgedekt. In het register is te selecteren op deze vakgebieden en in combinatie met een postcode range vindt u de installateur bij u in de buurt die gespecialiseerd is.

Welke vakdisciplines

De vakdisciplines zijn:

  • Gasinstallaties
  • Waterinstallaties
  • Elektrotechnische installaties
  • Centrale Verwarmingsinstallaties
  • Luchtbehandeling installaties

Voor meer informatie kijk op Erkend installatiebedrijf.

VCA Certificatie

Een VCA Certificaat is bedoeld om bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. De certificatie is verplicht voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het hierbij om constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterrein, in fabrieken, werkplaatsen of installaties. Ten Kate Installatietechniek is officieel VCA gecerticificeerd.

VCA-logo

Kiwa

Kiwa helpt de kwaliteit van organisatie, producten, diensten, processen, managementsystemen en medewerkers te verbeteren door alles zichtbaar en meetbaar te maken. Daarvoor stellen zij strenge eisen, die leiden tot een Kiwa-certificereing. Ten Kate Installatietechniek faciliteert de Kiwa certificatie.

Kiwa-logo

SCIOS

Als laatste benoemen wij dat wij SCIOS certificatie faciliteren. SCIOS-certificatie is bedoeld voor installatie- en inspectiebedrijven die inspecties, emissiemetingen en onderhoud uitvoeren aan technische installaties, zoals stookinstallaties en elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

SCIOS logo

Kennismaken?

Wilt u meer achtergrondinformatie of wenst u gebruik te maken van onze diensten? Neem gerust contact met ons op.